تاریخ

مناسیت

23 فروردین

روز دندانپزشکی (بهداشت دهان و دندان)

28 فروردین

روز جهانی هموفیلی (17 April)

30 فروردین

روز علوم آزمایشگاهی

هفته اول اردیبهشت

هفته ملی سلامت

5 اردیبهشت

روز جهانی پیشگیری از مالاریا

12 اردیبهشت

روز استاد - معلم

15 اردیبهشت

روز جهانی ماما (5 May)

18 اردیبهشت

روز جهانی تالاسمی (8 May)

23 اردیبهشت

روز جهانی پارکینسون (13 May)

25 اردیبهشت

روز جهانی خانواده (15 May)

10 خرداد

روز جهانی بدون دخانیات (31 May)

10 الی 14 خرداد

روز جهانی تیروئید (26 May)

24 خرداد

روز جهانی اهداء کنندگان خون (14 June)

5 تیر

روز جهانی مبارزه با مواد مخدر (26 June)

15 تیر

روز مبارزه با بیماری های قابل انتقال بین انسان و دام (6 July)

20 تیر

روز جهانی جمعیت (11 July)

25 تیر

روز طب سنتی

10 مرداد

روز جهانی شیر مادر (31 July)

1 شهریور

روز پزشک

5 شهریور

روز داروسازی (بزر گداشت محمدبن زکریای رازی)

12 شهریور

روز بهورز

26 شهریور

روز فوریت های پزشکی و اورژانس

30 شهریور

روز جهانی آلزایمر

4 مهر

روز جهانی بهداشت محیط 26 (Sep)

هفته اول مهر

روز جهانی قلب (آخرین یکشنبه Sep)

8 مهر

روز جهانی ناشنوایان (30 Sep)

16 مهر

روز جهانی کودک (8 Oct)

18 مهر

روز جهانی بهداشت روان (10 Oct)

20 مهر

روز جهانی کاهش بلایای طبیعی

23 مهر

روز ملی مبارزه با سل

24 مهر

روز جهانی غذا (16 Oct)

28 مهر

روز جهانی پوکی استخوان (20 Oct)

هفته آخر مهر

روز ملی سلامت زنان

1 آبان

روز ملی اطلاع رسانی هپاتیت

7 آبان

روز جهانی سکته مغزی

17 آبان

روز جهانی رادیولوژی

23 آبان

روز جهانی دیابت (14 Nov)

هفته آخر آبان

روز حمایت از بیماران کلیوی

10 آذر

روز جهانی ایدز (1 Dec)

12 آذر

روز جهانی معلولان (3 Dec)

14 آذر

روز رابطان بهداشت - مشارکت های اجتماعی

16 آذر

روز دانشجو

25 آذر

روز پژوهش

20 الی 30 دی

جشنواره رازی

هفته دوم بهمن

روز جهانی سرطان

هفته اول اسفند

روز ملی سلامت مردان

دومین پنجشنبه ماه مارس

روز جهانی کلیه